تبلیغات
ســـــلطان دلـــــــــــــــــــم ♥ - تنهایی


ســـــلطان دلـــــــــــــــــــم ♥

ﮔﺎﻫـﮯﺣﺘـﮯ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﺭﺍﻧـﮕﺎﻩ ﮐـﻨـــﻢ ،

ﮐﻪ ﺑـﺒـﯿـﻨـﻢﺟـﺎﻡ ﺧﺎﻟﯿـﻪ ، ﯾﺎ ﻧـﻪ !؟...


نوشته شده در چهارشنبه 1396/02/6 ساعت 18:10 توسط حسین رضا نظرات | |

قالب : پیچك