تبلیغات
ســـــلطان دلـــــــــــــــــــم ♥ - مردانگی چیست؟


ســـــلطان دلـــــــــــــــــــم ♥

مردانگی چیست؟


کسی که ته ریش و قد بلند و هیکلی چهارشانه داشته باشه،مرده؟


پس تف به مردانگی تو


دست همسرت در دستاته،ولی وقتی منو میبینی،چشمک میزنی


پس تف به مردانگی تو


هنوز لباس سیاه عزای امام حسین تنته و شعر مداح رو زبونته


ولی وقتی منو می بینی،به سمتم میای و حرف زشتی به زبون میاری


تف به مردانگی تو


همسرت کنار ته و تو لبخند معنا داری به من میزنی


ولی نمیفهمی مرد دیگه تو همون لحظه بدن همسرت رو لمس میکنه.


تف به مردانگی تو


هنوز دستات به خاطر گرفتن علم امام حسین درد میکنه


ولی وقتی منو میبینی،با همان دستا شماره تو به سمت من میگیری


تف به مردانگی تو


دختری که ادعا میکنی دوسش داری رو برای خرید اوردی


ولی منو که میبینی،به سمتم میای و شماره تو میدی


تف به مردانگی تو


همسرت کنارته و مرد دیگه ای بهش نگاه معنی داری میکنه


ولی تو منو دیدی و به جای غیرت داشتن روی همسرت


به من نگاه معنی داری میکنیتف به مردانگی تو


نه


اشتباه میکنم


چرا تف به مردانگی؟


مردانگی داشتن ته ریش و قد بلند و هیکل چهار شونه نیس


وگرنه تو هم اینا رو داشتی


مردانگی،غیرت و دین داریه


همونی که امام حسین و خاندانش داشتن


تو از مردانگی چی میدونی؟


تو از مرد بودن،فقط نر بودن رو دارا هستی+دیدم و شنیدم که نوشتم.+شاید تند رفته باشم.+همه ی پسرا اینطوری نیستن.+بعضی دوستان گفتن چرا رو بعضی از مسائل انقدر تاکید کردی؟


به دو دلیل،یک،همه چیزو نمیتونم و نمیخوام بگم


دو،این مسائل تو جامعه ی ما بیشتره تا چیزای دیگه...+ متن به زبون عامیانه س ولی کلمه ی «مردانگی»


اونقدر عظمت داره که نمیخواستم عامیانه ش کنم.


نوشته شده در چهارشنبه 1393/01/20 ساعت 19:02 توسط حسین رضا نظرات | |

قالب : پیچك