تبلیغات
ســـــلطان دلـــــــــــــــــــم ♥ - اگر...


ســـــلطان دلـــــــــــــــــــم ♥

مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو


اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان که در رسیدن به هدفت موفق بودی.


اگر روزی تهدیتت کردند، بدان در برابرت ناتوانند.


اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست.


اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت میخواهد.


نوشته شده در پنجشنبه 1393/01/21 ساعت 16:48 توسط حسین رضا نظرات | |

قالب : پیچك