تبلیغات
ســـــلطان دلـــــــــــــــــــم ♥ - عاشقانه ها


ســـــلطان دلـــــــــــــــــــم ♥

خدایا من اگر بد کنم تورا بنده دیگر بسیار است تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدایی دیگر کجاست؟؟؟؟

..تمام پل های  پشت  سرم را  خراب کردم
..!از عمد

!!!راه اشتبا ه را نباید برگشت


کودکی با پاهای برهنه بر روی برفها ایستاده بود و به ویترین فروشگاهی نگاه می کرد زنی در حال عبور او را دید . او را به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و کفش خرید و گفت: مواظب خودت باش کودک پرسید: ببخشید خانم شما خدا هستید؟ زن لبخند زد و پاسخ داد: نه من فقط یکی از بنده های خدا هستم کودک گفت:می دانستم با او نسبت دارید.

 

منتظر باش اما معطل نشو.تحمل کن اما توقف نکن.قاطع باش اما لجباز نباش.صریح باش اما گستاخ نباش.بگو آره اما نگو حتما.بگو نه اما نگو ابدا.

در طوفان زندگی باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است.

روزی روزگاری، اهالی یک دهکده تصمیم گرفتند تا برای نزول باران دعا کنند. در روز موعود، همهء مردم برای مراسم دعا در محلی جمع شدند و تنها یک پسر بچه با خودش چتر آورده بود و این یعنی ایمان.

 

پدری برای سرگرم كردن فرزندش نقشه جهان را چند قسمت كرد و به او داد تا مانند پازل درستش كند. پسر خیلی زود این كار را تمام كرد. پدر كه میدانست فرزند با نقشه دنیا آشنایی نداشته تعجب كرد و پرسید: ...چه طور به این سرعت توانستی تكمیلش كنی ؟؟؟ پسر جواب داد: پشت نقشه عكس یه آدم بود ، آدم را ساختم جهان خود به خود درست شد.


نوشته شده در پنجشنبه 1393/01/21 ساعت 16:58 توسط حسین رضا نظرات | |

قالب : پیچك